Opis realizacji

Opisywane BMW trafiło do nas na diagnostykę filtra cząstek stałych. Auto miało już znaczny przebieg (ponad 250 tys. km.), filtr okazał się całkowicie zużyty i dlatego konieczne okazało się jego usunięcie.

Najpierw mechanicy wyjęli wkład filtra. Oryginalną puszkę zaspawali i wykonali z niej atrapę. Dzięki tak wykonanej modyfikacji nie pozostają żadne ślady i nie ma różnic względem auta z filtrem. Katalizator oraz wszystkie czujniki również pozostawiamy w aucie, co powoduje brak problemów na przeglądach.

Aby BMW jeździło poprawnie należy również wyłączyć procedurę wypalania filtra cząstek stałych. W tym celu odczytujemy program ze sterownika silnika i modyfikujemy go tak, aby cała obsługa DPF była zdezaktywowana.

Udostępnij